Обадете ни се на: 0899609002 / 0886712294 | Пишете ни на: info@homeconsult.bg

услуги

Управление на етажната собственост. Частен / Професионален домоуправител. Касиер

- Водене на домова книга, регистър на собствениците и всички други документи изисквани от Закона за етажната собственост.
- Подготовка и свикване на Общите събрания на собствениците, изготвяне на съпътстващите го документи (протокол от общото събрание) и привеждане в действие на взетите решения.
- Събиране на ежемесечните вноски и такси на съкооператорите
- Заплащане на дължимите такси на входа
- Заплащане на сметки за битови услуги
- Подготовка на документация и регистриране на “Сдружение на собствениците”;
- Изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за спазването му от собственици, наематели и гости в сградата, след удобрението му на общо събрание на етажната собственост.
- Решаване на текущи процедурни въпроси и проблеми на собствениците и наемателите
- Създаване на фонд “Ремонт и обновяване” и захранването му с ежемесечни вноски, гласувани на общо събрание
- Изготвяне на годишен план за извършване на ремонти, обновяване, профилактики и други дейности.
- Организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта както и да следи за изпълнението му.
-Изготвяне на ежемесечен финансов отчет на средствата и предоставянето му на
собствениците,
- Консултации относно Закона за управление на етажната собственост.

Техническа поддръжка

- Поддръжка на домофонни системи, системи за контрол на достъп и видеонаблюдение или изграждането на такива.
- Поддръжка на климатична и вентилационна система или изграждане на такива
- Поддръжка на електро и ВиК инсталациите в общите части
- Експертна техническа поддръжка и профилактика противопожарна система, гаражни врати, бариери и др.
- Поддръжка на асансьорите – Чрез лицензиран подизпълнител, който е на разположение 24 в денонощието, при възникване на аварии и засядане.
- Отстраняване на възникнали дребни повреди и ремонти.
- Подмяна на осветителни тела, стълбищни автомати, ключове за осветление, релета, насрещници и др.

Управление и поддръжка на комплекси от отворен и затворен тип

Цялостно управление и поддръжка на вашият комплекс. Услугата  включва:

- Мениджър комплекс / Професионален домоуправител
- Касиер
- Контрол на достъпа
- Почистване
- Техническа поддръжка
- Озеленяване/Градинар
- Снегопочистване
- Поддръжка и изграждане на водни съоръжения
- Спасител

В зависимост от вашите изисквания и нужди допълнителни услуги могат да бъдат добавени.

Управление и/или поддръжка на ваканционни имоти

- Управител на имота
- Касиер
- Почистване
- Техническа поддръжка
- Озеленяване
- Снегопочистване
В зависимост от вашите изисквания и нужди допълнителни услуги могат да бъдат добавени.

Строително-ремонтни дейности

- Контрол върху ремонтни работи в рамките на гаранционния период на сградата;
- Боядисване и ремонт на общите части;
- Осъществяване на планови ремонти;
- Саниране и хидроизолации на сградата;
- Поддръжка и обновяване на детски площадки, пейки за отдих и др.
- Отпушване на канализационни и дренажни ситеми както и изграждане на ВиК инсталации.
- Термографско обслужване
- Електроизграждане
- Всички видове стротелно-ремонтни дейности

Почистване

- Почистване на общите части на сградата – стълбища, площадки, коридори, парапети и санитарни възли
- Почистване на гаражи.
- Почистване на стъклата на стълбищата

- Цялостно почистване на домове

Допълнителни услуги

- Застраховане
- Организиране на дератизация, дезинфекция, дезинсекция в общите части на сградата;
- Озеленяваме
- Портиер и охрана
- Видео наблюдение
- Управление на проекти